Reklamace

Zboží přišlo poškozené:

Dorazilo Vám zboží domů poškozené? Přepravní obal zásilky je viditelně mechanicky poškozen? Při jakémkoliv zjevném poškození přepravního obalu máte právo zásilku nepřijmout. Ať už se rozhodnete jakkoliv, sepište na místě s řidičem zápis o škodě do přepravního protokolu a pokud možno, pořiďte fotodokumentaci balení.

V případě, že je přepravní obal neporušený, ale zboží po rozbalení je poškozené, pořiďte prosím fotodokumentaci balení, včetně obalového materiálu a samotného zboží a obraťte se na naše telefonní číslo 732 911 573 či email info@pohodlnenakupovani.cz 

Na  pozdější nezapsané viditelné poškození obalu výrobku nebude brán zřetel.

Reklamace (práva z vadného plnění)

V rámci obchodních podmínek uvedených zde na webu naleznete práva a povinnosti z vadného plnění. V reklamačním protokolu je uvedený jednoduchý postup reklamace.

Reklamační protokol ke stažení zde (pdf)

 

Provoz webových stránek – omezení zodpovědnosti. Ačkoli jsme vynaložili veškeré úsilí pro zabezpečení správnosti informaci na těchto webových stránkách, naše společnost za ně nepřejímá zodpovědnost. Materiály mohou obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Stejně tak jsou vyhrazeny tiskové chyby a použité obrázky mohou být pouze ilustrativní. Používáním webu dáváte souhlas s výše uvedenými skutečnostmi.